085-0607770

Telefonisch support

Klantenservice

Contact opnemen

Disclaimer

FunDeals met KvK-nummer 74366963, wil je hartelijk welkom heten op het platform FunDeals.nl. Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. FunDeals kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze website is door ons zorgvuldig samengesteld, maar je gebruikt onze website voor eigen risico. FunDeals zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

FunDeals is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze website. Handelingen die je op basis van onze website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico.

Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele Eigendomsrechten. FunDeals behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijke toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@fundeals.nl aan ons vragen.